thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Ở Pier One nhiều ngày nhìn bên kia Thái Bình Dương chả có chó gì
 
Đứng trên bệ đặt tượng ông Gandhi
tôi chõ mồm độc chửi tục vào Mỹ
từ tiếng Anh từ thượng vàng cho đến
hạ cám bằng một thứ broken Eng-
 
lish, Rebecca ngồi nép bên chân
lẵng lặng dõi mắt kiếm tìm (!) bên cạnh
con Bulldog bọn tôi nhặt được trong
Golden Gate Park hôm cả mấy ngàn
 
người tụ tập, nhân một năm ngày chính
quyền Bush chiếm đóng Iraq; thằng Carl/
con ghệ nó, tóc vàng óng dưới ánh
nắng chiều tà liên tục quát- Mày có
 
câm cha mõm mày lại, thật; con Bull-
dog chả biết thân/ biết phận, chốc chốc
chõ mồm tru lên tựa một chuỗi nhạc
New- age đệm theo cuối những lời tôi
 
chửi tục vào Mỹ từ tiếng Việt từ
thượng vàng cho đến hạ cám bằng một
thứ broken English, trên bến không
còn một mống người, Rebecca lẳng
 
lặng dõi ánh mắt tìm kiếm (!) tay xoa
đầu/ vuốt cổ con Bulldog, sương mù
từ trời đổ dày đặc dưới cầu ngoài
khơi giờ, chỉ một màu xám/ đục; gió
 
dưới đó thổi thốc mày mặt, đám da
đen từ đầu chí cuối chơi độc một
thứ nhạc nhà thờ lục đục kéo về,
trên bến không còn một mống người, tôi
 
nhảy xuống bệ đặt tượng ông Gandhi,
Rebecca lao theo cùng con Bull-
dog, thằng Carl/ con ghệ nó, tóc vàng
óng dưới ánh nắng chiều tàn kéo mũ
 
áo trùm kín đầu tôi vẫn chõ mồm
chửi tục vào Mỹ từ tiếng Mỹ bằng
một thứ broken English từ thượng
vàng cho đến hạ cám, cùng bọn nó
 
tôi sục sạo tìm kiếm những con chữ
đời thường.
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018