thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Ý tưởng biết nhảy múa và k(hát)
 
Luôn kích hoạt và luôn thinh lặng
không nhẹ cũng không nặng
không để tới đích điểm, nhưng để luôn luôn bắt đầu
để khải thị những điều bất khả
để tiên tri về cách cấu tạo
thế giới tưởng tượng và vô hình của hiện thể
nó trung tính giữa tự do và lưu đày
nó kiến tạo không-gian-phi-không-gian
thời-gian-phi-thời-gian
 
những ý tưởng biết nhảy múa và k(hát)[*]
trong mùa bội thu chữ
chúng hội tụ và di tản như những cánh chim thiên di
bên này úp xuống như một cái ách
bên kia mở ra bầu trời tự do
nó nằm giữa không và có
 
nó được nén chặt và nở bung
là diễn ngôn mạnh mẽ
của lưu đày và tự do
là biểu thị của sự thật và công lý
 
 
_________________________

[*]Mượn ý của Nguyễn Hưng Quốc.

 
 
 
-------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018