thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Sự vắng mặt cần thiết
 
Không thấy tôi có mặt giây phút này
em hiểu tôi hiện thân những ngôn từ
để em hoàn tất trọn vẹn
định nghĩa niềm cô đơn linh thánh
tôi là trái tim đập rộn ràng trong ngực trái em
là khoảng không gian vô tận
nâng đôi cánh chúng ta
 
tôi vắng mặt giây phút này
em hiểu đó là sự thinh lặng cần thiết
để giây phút hiện tại tuyệt vời của em hiện hữu
 
sự vắng mặt của tôi giây phút này
em hiểu đó là sự hoá thân
làm con đường dẫn bước
chân em tới những giấc mộng
tôi vắng mặt giây phút này
để giữ bí mật tình yêu chúng ta
 
 
 
-------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018