thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Một trong những cảnh tình
 
Bóng chưa xế mà trời đất thật
thảm đạm ngày bây giờ như ở
địa ngục (có cái gọi địa ngục
trần gian chăng!) đẩy đĩa dồi vô
 
lò vi- ba canh đúng sáu mươi
giây tiện tay gã rót đầy một
ly Jack Daniels trong đầu gẫm
phải nghe cái gì đại loại kiểu
 
Rap/ Hip- Hop thì may ra điện
thoại reo, gã nhấc ống nói áp
sát tai mở mồm a- lô- a..
không một động tĩnh bên kia đầu
 
dây thực khốn nạn hết sức gã
lầm bầm cứ như thể kêu gào
hư vô để ống nói xuống cửa
lò vi- ba bật nghe đánh “keng”
 
gã biết ra tiếng điện thoại vừa
rồi nó réo ở trong tai bao
lâu nay mồm lẩm bẩm ngó lọn
khói ngút lên từ đĩa dồi thực,
 
như thể đống gan/ ruột người bị
thiêu- bị đốt độc mùi chuột chết
gã chặc lưỡi lội dưới phố, bóng
chưa xế mà đất trời thật thảm
 
đạm ngày bây giờ như ở địa
ngục (có cái gọi địa ngục trần
gian chăng!); vừa gẫm vừa cho tay
loay hoay lục từ túi trong ra
 
túi ngoài tiếng điện thoại lại reo
gã tảng lơ, mặc mẹ nó réo
cầm một nắm bạc cắc xốc xốc
tôi bỗng rùng mình cũng còn may,
 
chả bị ai xách đi trấn lột-
không bị dí, bắt phải xài thứ
hàng mã Polymer.
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018