thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Và Rebecca Stoddard với đêm xuân
 
Không một ai bám được vào giấc
mộng em đâu, không một ai cả,
bây giờ bốn mùa ở miền nhiệt
đới bầy thú đã thuần chủng đương
 
động tình, tôi ăn em miếng da
thịt nồng cá ươm, chẳng có sự
đồng lõa nào ngoài hai bờ mông
cong thoai thoải con dốc sau nhà
 
dẫn về biển bắc, lặng trong mỗi
con mắt khép tôi biết không một
ai bám được vào giấc em mơ,
không ai cả, chỉ có bốn mùa
 
nước dâng cùng tiếng reo vang dục
lạc, mùi của hơi thở ẩm ướt
dậy những cơn mưa xuân đầy ắp
dục tình tắm đẫm hình hài, tôi
 
một tên khát tình kẻ giật gấu
vá vai trong từng giấc mộng con
ca cẩm, trời đất đang chìm vào
mắt em say, tôi ăn em miếng
 
da thịt nồng mùa cá ươm, chẳng
có sự đồng lõa nào ngoài hai
bờ mông vung, căn phòng lặng, màn
đêm bắt đầu rạng, biển một màu
 
biếc xanh và mưa vẫn lất phất
đầy vàng con dốc thoai thoải sau
nhà dẫn về biển bắc, lặng trong
mỗi con mắt khép tôi biết không
 
một ai bám được vào giấc mộng
em đâu, không ai cả chỉ mãi
bốn mùa nước dâng cùng tiếng reo
vang dục lạc gọi bầy thú đã
 
thuần chủng miền nhiệt đới giao hoan
và tôi vẫn mãi là tên khát
tình, kẻ giật gấu vá vai trong
từng giấc mộng con ca cẩm.
6 tháng Hai, 04.
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018