thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Ghi nhận của một quan sát viên
 
Tôi bước ra ngoài vòng tròn
quá khứ hiện tại và tương lai
tôi đứng ở vị trí của
một quan sát viên
không trong cũng không ngoài
tôi tưởng tượng chẳng có
vật gì hiện hữu ở thế giới bên ngoài
thật ra tất cả đang
sáng tạo từ bên trong
 
tôi có cảm giác tách rời khỏi thân thể
và môi trường chung quanh
khi tôi nhìn quá khứ
nó như cánh mây
không đầu không đuôi
tương lai như những
giấc mơ đến rồi đi
khoảnh khắc hiện tại như
bức tường có chân di động
và như chiếc lá chết khô biết đi
biết hát La Llorana – tình nữ khóc than
 
tôi là giây phút hiện tại
yên tĩnh trống không
chẳng có một thân thể
bay đi như con gió vô xứ
một khách viễn du
 
 
 
 
-------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018