thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Huyền thoại em
Tôi cúc cu M        dặm tiếng gù...
        vỡ
                ngày chim câu
                        rềnh rang bóng nắng
 
Tôi rắn rồng M        mê loạn biếc cồn...
        nhàu
                đêm mắt mô                sông
                        hồ ngả                 mặn
 
Tôi huyền thoại M         nghìn trang giấy dó
        động tình khơi dậy
                chày
                        cối nghiêng đêm
                                thơ hong vách núi
 
Dạt trôi vỏ sò         ngân vọng
ngân.
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018