thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Tam tông miếu
Đứng phút cuối cùng[1]  của ngày
hôm qua,[2]   tôi lấy chữ ký.  Thị
thực[3]   cho cái thây của tôi,[4]  thôi lôi
thôi đến[5]  cái đầu của tôi
thêm nữa[6].   Tôi phải quyết định[7]  từ
bữa hô hoán chữ vào hàng chữ ký vô hàng kỹ,[8]  vì cùng
lúc đó, mua, bán hàng mã cũng hai
mặt như bạc thật.[9]   Thí dụ:
đầu một bên bạc úp[10]  và thây
một bên bạc lật.[11]   Không có sự
nhầm lẫn nào thậm thụt,[12]  tôi đá cái
thây của tôi[13]  liên tiếp, thôi lôi
thôi đến[14]
cái đầu tôi t
thêm nữa.[15]   Sự nhầm lẫn không tuyệt
vọng lúc này nên tránh từ cửa[16]
mà nếu có biết, tôi cũng chưa
kịp sửa soạn để đổi dời.[17]
Mặc dù tình cảm sướt mướt (không phải)
nhất thời,[18]  cái thây tôi[19]   trị giá hơn
trước, khi chữ ký được thị thực đời thường.[20]
(Phần cước chú dưới bài thơ, tôi cho là tối quan trọng. Bởi tôi phát hiện tất cả những con chữ trên là của các vị có tên sau đây, và ghi nhận. Không một chữ của tôi.)
_________________________

[1]Bài giảng Thiền hành, đầu năm 2000 (Thiền sư Thích Giác Lượng)

[2]Tập truyện ngắn Trẻ chọn lọc. Hội nhà văn Việt Nam (trong nước)

[3]Miền Thơ Ấu Xưa (Vũ Thư Hiên)

[4]Nước Ðục (Nguyễn Ngọc Ngạn)

[5]Ðạo luật số 69 fu, của thành phố San Francisco, quyền tự do trồng cần sa (được thông qua.)

[6]Tướng Về Hưu (trong nước)

[7]Xem số 3

[8]Nhạc tình Phạm Duy

[9]Tham luận đọc trước đại hội .Ðảng cộng sản Việt Nam (Ðỗ Mười)

[10]Xem số 9

[11]Ðêm Giữa Ban Ngày (Vũ Thư Hiên)

[12]Thư gửi tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh đầu năm 2000 (Trần Bạch Ðằng)

[13]Xem số 5

[14]Xem số 4

[15]Xem số 6

[16]Tâm thư gửi đồng hương Nam/Bắc Cali (Bùi Bỉnh Bân)

[17]Nơi Người Chết Mĩm Cười (Nguyễn Quốc Trụ)

[18]Trả lời phỏng vấn trên đài radio 1500FM San Jose (Nguyễn Tái Ðàm)

[19]Xem số 9

[20]Trăng Góa (Lê Minh Hà).


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018