thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
bài thực tập lộn cổ suy tim (*)
 
nhìn cảnh bà tiền hiền âu cơ nhọc thân mang trăm trứng mà không khỏi kinh dị vậy; bởi con gà mái ta (không phải gà tây) đẻ thấy mẹ/hay đẻ lần lượt cũng chỉ hơn ba chục trứng/ấp thấy bà âu cơ cũng chỉ nở chừng ấy con_chưa kể phần diều tha phần quạ bắt... rồi một heo nái [lợn sề] chiến đấu mỗi năm ba lứa cũng chỉ khoảng năm mươi con_chưa kể chuyện đạp chết, chuyện chó nhai... cứ thế mà tính tới, chuyện trăm trứng (bách trứng - bách nở - bách lớn - bách ăn - bách sướng - bách việc... rồi bách bệnh - ngàn tay ngàn mắt) quả là đáng kinh dị, dù góc độ nào, sinh sản hay dinh dưỡng...
rồi chuyện giáo phái nọ không muốn cho đám chí tôn chết cũng không tránh khỏi kinh dị vậy; bởi ai chết mặc kể... jésus thì không... tội thân em nhỏ thật, mỗi năm phải chịu cảnh đóng đinh phục sinh mà phát ngán... tại sao phải phục sinh? tại sao phải tin chuyện sinh nở của âu cơ là cứu vãn chuyện thưa vắng... tín đồ ... nào không tin... tín đồ nào không mầu nhiệm thì cũng nên nghĩ tới màu bia bọt - màu thịt chó sau kỳ cố sức ăn chay... chuông không dóng trên tháp... em nhỏ chí tôn bị đuổi ra đường... từ hàng rào cái bang nhìn nơi xán lạn có cục thạch cao mang hình mình... mà không khỏi kinh dị vậy...
rồi chuyện này... rồi chuyện kia... sinh đẻ và giáo phái, chuyện luận kim suy cổ; không [đúng hơn] suy tim [mà] lộn cổ... đúng là không tránh khỏi kinh dị vậy...
 
------------------
(*) có thể nhầm, khối thằng nhầm, với "luận cổ suy kim".
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018