thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
adele
 
 
Gustav Klimt, Adele Bloch-Bauer I, 1907
 
 

adele

 
phu nhân
adele bloch-bauer
nàng bất tử
trong nét bút hoạ sĩ
klimt
 
áo vàng chanh
sáng rực
một trăm năm trước
và những đóm mắt
ánh
nghịch reo vui
 
vòng bảo ngọc
ngàn vàng phu quân
cũng không thể
sánh
bàn tay tiên nàng
 
a, còn lại nét môi
trong khi klimt
chỉ để lại một nét bút
môi nàng
kiêu
trọn một ngàn năm
 
 
---------------------------------------
 
 
 
----------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018