thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Đồng hành
“Bạn đồng hành! Bạn đồng hành,
đó chính là điều mà kẻ sáng tạo tìm kiếm”
F. Nietzsche
 
lòng sông cạn
bờ đê mở ra hết chiều kích
hứng ngọn triều nguyên thủy yêu dội tới
hỡi lộng gió thời đại — cùng tôi đi về hướng sông nước ấy!
 
nhớ
đừng mang theo        đừng mang theo
hành trang văn minh tim lạnh
xác ướp chim ưng môi cong nọc rắn...
chỉ có đôi chân trần - giọt ấm
                                tụ giữa gan bàn chân
và giấc-mơ-người      viết tiếp bài thơ dang dở.
(10.03)

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018