thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Cây chổng ngược
 
Núc lào cũng chổng ngược
xoè
cây chổi
jài con mắt ngọ ngựa
niếc
 
jựa tường        tôi muốn chân nà đầu
tôi hát
về cuần đùi nò xo ốm chên jường
lỗi nhớ các đồ vật
& xự lản
 
cái buồng u ám lày đã nà hơi thở tôi?
 
tôi fải niếm           những nồi nõm coanh đồ vật
jồi chổng
ngược
nuôn nuôn thế
 
bằng cách lào để nàm mọi việc
 
tối ngày xoè ja            tôi tán tỉnh bức tường
nả nơi coạt
đôi môi
chưa bao jờ bước ja khuôn mặt cuần đùi          của tôi
 
Trích tập thơ Xáo Chộn Chong Ngày (sắp xuất bản)

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018