thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Lý lịch xẻ dọc
(Hưởng ứng cơn hứng Đinh Linh)
 
Lâu rồi tao không nói láo,
Nay xạo một lần coi chơi.
 
(Cuộc đời là cái chợ nổi!)
 
Ba đời nhà tao hết gạo.
Ba đời nhà tao chạy rong.
 
(Làm sao không thèm giải phóng!)
 
Ông tao làm nghề: mõ làng.
Bố tao làm nghề: thầy bói.
 
(Truyền thống nhà tao xạo giỏi!)
 
Bởi vậy, tao: làm cách mạng.
Cho nên, đời tao: mới sang.
 
(Tụi bây điếu cày: nên mạt!)
 
Lịch sử là đám ngơ ngác.
Ngu sao mà không vác dao.
 
(Sư phụ nhà tao: ông Mác!)
 
Tao thà ăn cứt bọn Tây,
Còn hơn bú đít lũ Tầu.
 
(Vì tao con Hồng cháu Lạc!)
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018