thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Diễn ngôn của tự do [Speech of Freedom]
 
[thơ song ngữ]
 

Diễn ngôn của tự do

 
Những nốt nhạc của Beethoven
cần một không gian
có thể là sự thinh lặng
để bay lượn
như thornbird cần một giấc mơ
để đẩy nó bay xa
tới miền vô xứ
gieo tiếng hót
dù đôi cánh của nó
có thể mang những vết thương trí mạng
nhưng có hề gì
vì nó đã đáp trả tiếng gọi của trái tim
lòng khao khát tự do
 
như bài thơ của tôi được viết xuống
để đáp trả lại bóng đêm
Diễn Ngôn của Tự Do
 
 
 

Speech of Freedom

 
The notes of Beethoven’s music
need space
perhaps silence
to fly freely
as a thornbird needs a dream
to push it far away
to nowhere
to sow its songs
even though its wings
may suffer some fatal wounds
it doesn’t matter
because it passionately responds to the calling of its heart
the thirst for freedom
 
my poem was written down
in response to the darkness of night
the Speech of Freedom
 
Translated by author
Edited by Hoàng Ngọc-Tuấn
 
 
 
 
-------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018