thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Dự phóng mưa — mắt người
 
nong trời quạt gió
sàng, sảy tín hiệu     giả mù      sa mưa...
 
biển nước mắt rơi thưa, suối phơi trần vạt áo                               giả hiệu
dòng khe nguồn lệ đầm đìa bày phô cái lai quần                          giả hình
sương vô tận bến ngầu đục chiếc gương đời bóng bẩy                 giả tạo
trăm sông mếu máo tiết lộ tả tơi chiếc khăn tay                           giả trá
ngàn thác đổ sụt sùi dấu che nửa mảnh tissue                            giả vờ
nhặt trong nghĩa trang văn hiến đốt xương huyền thoại mới       giả câm
tìm giữa dốc đứng hiện sinh, lấp ló trăm chiếc đuôi tổ phụ           giả điếc
vẫn chưa thôi, bao thế kỷ đục Nước, béo cò tinh khôn                 giả dại
đã đến lúc hải triều — cuốn phăng những cống rãnh                   giả nhân
cuồng lưu — phải sụt lở những cấu trúc cơ chế                            giả nghĩa
bạo liệt phải hoàn thành — úng thuỷ lịch sử                               giả cầy
sức mạnh hờn oán — phải ngập lụt thiên thu tổ quốc                 giả nai
 
đau thương nầy hoá nước mắt tôi, ai:
chung bẹ dừa, xơ mướp tẩy, rửa
sông núi hồn thiêng nghìn trang bùn - lấm           nhọ mặt...
 
nhiệm vụ trước mắt: phải đòi lại trăm trứng tuyệt tự của giống nòi
ủ ấp, nứt mầm — vẹn nguyên một đoá hoa thật
đồng màu vũ trụ tươi xanh.
 
02.2011
 
 
----------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018