thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Bọn mày tưởng tao là ai? / Who Do You Take Me For?
 
Trích từ tập thơ song ngữ
của Lý Đợi,
bản dịch Anh ngữ của Nguyễn Tiến Văn
(Sài Gòn & Canada: Giấy Vụn & Eva Tas Book, 2010).
 

Bọn mày tưởng tao là ai?

 
tang tóc bao trùm khắp các bức tường [cả những chữ khoan cắt bê tông]
ô nhục xâm chiếm thành phố từng được tưởng là một cục ngọc [y như cục cứt]
nơi hẻm 47...
thủ lãnh, tôi tớ khóc than ai oán
thanh niên thiếu nữ, cả trung niên và người già thì yếu nhược suy tàn
tất cả phụ nữ không còn sắc đẹp
đàn ông [giống đực] cũng không còn vẻ đẹp
và não thì phẳng lì và nhiều chất tẩy rửa...
 
trong những dãy nhà kia...
tân lang và tất cả bọn mày râu cất khúc bi ca
tân nương và tất cả bọn nhũ hoa than khóc chốn khuê phòng
đất sắp sụp [vì bọn ngu đần] sống trên đó
trời sắp rơi [vì bọn vô cảm] chứa trong đó
cả nhà và bạn bè Doi Ly nhện phải nhục nhã ê chề...
 
nơi đây, là một ổ phục kích đối với thi ca
một đối thủ hung ác của sự sống, và một con rắn độc hèn mọn của loài người...
 
chúng ta đổ máu
chúng ta tự cắn lưỡi, trám lỗ đít và bóp cổ mình...
còn bọn hèn nhát kia vừa nghe tin dữ thì trốn chạy
thành phố thành chốn lưu chân của bọn ngoại bang-xâm lược
con cái chúng ta bị tấn công, hãm hiếp và ngược đãi
mồ mả của chúng ta bị lật lên
thi ca của chúng ta bị làm giấy chùi đít...
 
hỡi dân thành tưởng mình là cục ngọc
xưa càng vinh nay càng nhục
xưa cao cả nay thấp hèn...
các ngươi tưởng mình là ai
các ngươi trông chờ vào cái gì
các người là hến chăng - sao im hơi thế?
 
còn ta, một công dân ô nhục bậc nhất
một thánh nhân nát rượu bệnh hoạn
một thằng dở hơi ngồi trong hẻm 47 và triết lý về khoan cắt bê tông
và mơ về những lỗ thủng, những sự thay đổi
và viết một bài thơ biền ngẫu [ngôn ngữ cũ rích] về những điều [mà cư dân ở đây cứ tin là] hiển nhiên như thế!
 
tưởng có thể kết thúc nhưng tao cần phải nói thêm:
rằng bọn mày vô tư lắm
bọn mày tưởng tao là ai?
tao đang khạc nhổ vào mặt và lương tâm của chính tao đấy.
 
________
Nguồn: 1 Maccabees 1,18
 
 
 
English translation by Nguyễn Tiến Văn

Who Do You Take Me For?

 
mourning covered all walls [including the ad stamps of “drilling & cutting concrete”]
ignominy occupied the city once imagined as a pearl [just like a shit]
in the alley of 47...
leaders, servants cried plaintively
young men and women, even middle-aged and weakly old-aged people are in ruins
all females lost their beauty
and males no longer had their handsomeness
and their brains were flat and smooth and full of detergents...
 
in those ranges of houses...
the bridegroom and all beards raised their voices in an elegy
the bride and all breasts complained in their closed quarters
the earth was on the point of collapsing [because of the ignorant living on it]
the sky was on the point of falling [because of the insensitive contained in it]
all the family and friends of Doi Ly were deeply in shame...
 
this place is an ambuscade for poetry
a cruel enemy of life, and a vile reptile against humankind...
 
we shed our blood
we bit our tongues, filled up our assholes, and wrenched our own necks...
while those cowards fled upon hearing the bad news
the city became the station for invading foreigners
our children were assaulted, raped, and abused
our ancestors’s tombs were upturned
our poetry was used as toilet paper sheets...
 
oh, people of the city imagining itself a pearl
the more glorious in the past, the more ignominious now
noble in the past, lowly now...
who do you think you are
what do you expect
are you clams—why are you so mute?
 
as for me, a most ignominious citizen
an alcoholic saint in disease
a whimsical guy sitting in the alley of 47 and philosophizing on drilling & cutting concrete
and dreaming of holes, and changes
and writing a regulatory poem [in an archaic language] on those things [deemed by the inhabitants here] so evident!
 
i thought that this might end here but I must add:
that you are too shy of thinking
who do you take me for?
i am vomiting at my own face and conscience.
 
_______
Source: 1 Maccabees 1,18
 
 
 
 
----------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018