thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Mới khai quật được bản sắc văn hoá Việt Nam / The Newly Excavated Cultural Identity of Vietnam
 
Trích từ tập thơ song ngữ
của Lý Đợi,
bản dịch Anh ngữ của Nguyễn Tiến Văn
(Sài Gòn & Canada: Giấy Vụn & Eva Tas Book, 2010).
 

Mới khai quật được bản sắc văn hoá Việt Nam

 
Có trời mới biết nó là gì...
 
Như một số báo chí đã đưa tin, vừa qua, ông Nguyễn Văn Cù, nông dân ở Thanh Hoá, đã tìm thấy bản sắc văn hoá Việt Nam trong khi đang đào ao nuôi cá. Ông Cù kể: “Chúng tôi đào sâu năm mét thì gặp phải vật lạ. Khi tôi và anh em lôi được nó lên trên mặt đất thì tôi nghi ngay đây là bản sắc văn hoá Việt Nam bởi tôi thấy nó rất là kì dị.” Ông Cù báo lên Uỷ ban Nhân dân tỉnh, và ngay hôm sau một đoàn các nhà sử học và khảo cổ học trung ương đã tới hiện trường xem xét. Giáo sư sử học Trần Văn Lân, 84 tuổi, khẳng định: “Không nghi ngờ gì nữa, đây chính là cái na-xiông-nan i-đăng-ti-tê, cái bản sắc văn hoá Việt Nam rồi. Những xét nghiệm đầu tiên cho thấy nó có xuất xứ từ thời các cụ.”
 
Có trời mới biết nó là gì...
 
Theo các nhà quản lí và lập chính sách văn hoá, phát hiện quan trọng này sẽ giúp chúng ta chấm dứt được mọi tranh cãi hiện vẫn đang xẩy ra trong mọi lĩnh vực văn hoá, xã hội và nghệ thuật là sáng tác này có mang bản sắc văn hoá Việt Nam, hành động kia có hợp với thuần phong mĩ tục Việt Nam hay không. Họa sĩ Trần Khánh Chương, Tổng thư kí Hội Mĩ thuật Việt Nam phấn khởi: “Từ trước tới nay chúng tôi chỉ dựa vào cảm giác chủ quan để đánh giá tính văn hoá dân tộc của một tác phẩm tạo hình. Tính dân tộc càng cao thì chất lượng tác phẩm càng cao. Vì đánh giá chủ quan nên anh em nghệ sĩ hay thắc mắc. Bây giờ chúng tôi có thể lập ra một bảng biểu rất rõ ràng để chấm điểm chất lượng nghệ thuật rồi.”
 
Có trời mới biết nó là gì...
 
Trong thời gian tới, các nhà sử học và khảo cổ quốc gia sẽ tiếp tục phân tích hiện vật mới tìm thấy. Giáo sư Lân cung cấp thêm thông tin: “Các xét nghiệm phải bảo đảm tính trung thực và khoa học cao. Ví dụ, hiện nay bản sắc văn hoá Việt Nam hơi có mùi, nhưng chúng tôi chưa kết luận được là đó là một đặc tính của hiện vật, hay đó là do hiện vật nằm trong sình lầy một thời gian dài.”
 
Có trời mới biết nó là gì...
 
Thì đó là bản sắc văn hoá Việt Nam
Nó giống như một xác chết thối
Giống như một cái gối cũ
Như một vết thương bưng mủ
Được lôi lên từ vũng bùn
Đầy mùi xú uế...
Chứ còn nghi ngờ gì nữa, rõ khổ...
 
__________
Nguồn: website talawas – talaCu ngày 7–12–2005.
 
 
English translation by Nguyễn Tiến Văn:

The Newly Excavated Cultural Identity of Vietnam

 
Only God knows what it is...
 
As reported by some papers, recently Mr Nguyễn Văn Cù, a farmer in Thanh Hoá province has found the cultural identity of Vietnam while digging a pond to raise fish. Mr Cù said: “When we dug to the depth of five meters we met with a strange object. When my friends and myself pulled it upon the surface, I suspected that it was the cultural identity of Vietnam, because I saw that it was so out of the ordinary.” Mr Cù reported to the People’s Committee of the Province, and right on the next day a group of central historians and archaeologists came to the site for examination. Professor of History Trần văn Lân, 84 years of age, affirmed: “No possible doubt this is the identité nationale, the national identity of Vietnam. Preliminary experiments showed that it originated from the time of ancestors.”
 
Only God knows what it is...
 
According to the managers and makers of cultural policy this important discovery will help us stop all present controversies and debates in all spheres of cultural sociology, and arts about the compatibility to Vietnamese cultural identity of a creative work, or to Vietnamese good customs and way of living of an action or not. Painter Trần Khánh Chương, General Secretary of the Asociation of Vietnamese Fine Arts was enthusiastic: “Until now, we have been dependent solely on subjective feelings to evaluate the characteristics of cultural identity of a plastic work of art. The higher is its cultural identity the better is its quality. Because of the subjective judgments, the artists were in perplexity. Now we can establish a clear and distinct table of point-markings for the qualification of an artwork.”
 
Only God knows what it is...
 
In the coming time, national historians and archaeologists will continue analyzing the recently discovered object. Prof. Lân provided additional information: “The experiments must ensure high truthfulness and scientific standards. For instance, at present the cultural identity of Vietnam is rather in bad odour, but we cannot conclude yet whether it is a characteristic of the object or because it has been in the muddy bog for a long time.”
 
Only God knows what it is...
 
So, that is the cultural identity of Vietnam
It is like a rotten corpse
Like an old pillow
Like a purulent wound
Pulled up from a muddy bog
Exhaling bad odour...
Without any possible doubt, oh dear me...
 
__________
Source: website talawas – talaCu, dated 7 Dec 2005.
 
 
 
 
----------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018