thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Đông đây và đó
 
Đây đường vắng
trói quanh
đông dày
trời mù tịt
cứ rơi
những hạt mùa
liền lĩ
mà không mọc
thành cây
chỉ tan trong
bùn đất
ợ hai lần
trong đêm
khi trăng mu
đã lõm
cứ tìm cách
cố thủ
với những trái
thông nâu
lựu đạn gai
rất lạt
nhưng lịch sử
mặn màu
máu đỏ
phải không?
lông bông và
buồn triền
tuổi thanh niên
nhiều lần
Đà lạt
ba bốn ngày
mới tắm
ở dưới chợ
nhà thổ
xe ngựa thồ
lên dốc
làm bận lòng
hoa quỳ
xin thứ lỗi
hát bội
ị trên đèo
vắng không
mà bây giờ
còn nhớ
dù mùa đông
không thực
như đây
lúc đó
chỉ có đói
bốc khói.
 
3.2010
 
 
 
----------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018