Rey Rosa, Rodrigo
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Cuốn sách  (truyện / tuỳ bút) 
Cuốn sách thất bại khi nó dính líu đến những khoái cảm nào đó một cách không cần thiết. Trước khi bắt đầu chuyến du hành, cuốn sách kể về một cái buồng tắm. Nó mô tả dòng nước nóng tuôi ra từ vòi, và nó dừng lại để hồi tưởng âm thanh mà dòng nước đã tạo ra. Nó nói về luồng ánh sáng tuôn vào xuyên qua cửa sổ và về những bọt nước xà-phòng và về những mảnh ký ức trở về trong khi chàng tắm... [Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn] (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018