Sant’Ánna, André
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Bitches Brew  (truyện / tuỳ bút) 
Khoảng nửa đêm, Duke Ellington rời huyệt và ngồi lên mộ của ông, ngắm nghía quan sát tấm bia mộ của Miles Davis kề ngay bên cạnh. Duke Ellington thưởng lãm ánh trăng rằm và dùng ngón tay gõ nhịp lên khối ximăng của ngôi mộ. Miles Davis đến trễ. Đêm nào cũng thế... [Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn] (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018