Dodson, Owen
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Bài ru | Thơ cho những vũ công ngà ngọc  (thơ) 
Ngủ cho muồi với những giấc mơ con; / Buổi sáng có một vết sẹo / Đánh dấu trên đường trời / Bằng cái chết sao mai... | Trên lưng tôi họ đã viết lịch sử, Chúa ơi, / Trên lưng tôi họ đã quất những đòn roi chết điếng. / Mắt tôi máu ròng ròng, / Những khuôn mặt tôi thấy chỉ là máu, / Những ngón chân tôi không thể vùi sâu hơn nữa vào bụi đất... [Bản dịch của Trần Đức Uyển & Hoàng Ngọc-Tuấn]


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018