Phạm Trung Kiên
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Vong mùa | Ta thuộc về điều gì đó trên nghĩa địa thời gian  (thơ) 
Những chiếc đèn ăn gió châm ngọn lửa đàn bà / bế dòng sông chạy lên đồi nằm phưỡn / căng / Con thuyền ngoi bơi / ngực trần đêm ứa / ngọn sáng vong mùa... | Đôi khi biết mình đang mọc đâu đó / trên trần gian hươm hươm màu cỏ / mảng tim rơi / loáng nắng trời chiều...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018