Barry, Lynda
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Biết chuyện | Điều đáng ngạc nhiên  (truyện / tuỳ bút) 
Em gái Marlys của tôi đang thực hiện một dự án trồng cây ở hiên sau. Nó mới 8 tuổi nên nó vẫn chưa chán biết chuyện. Tôi đã thực hiện cái dự án giống hệt như vậy cách đây chừng một triệu năm... | ... Có lẽ điều đáng ngạc nhiên về Thượng Đế là ông ấy nhỏ nhen. Có lẽ tất cả những gì ông ấy nói được là hãy lột tròng mắt ra để nhìn rõ mọi vấn đề và hãy giúp đỡ lẫn nhau và hãy cẩn thận đối với nơi bạn nhận những lời chỉ bảo... [Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn] (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018