Behrens, Ellen
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Những tình cảm của nàng cho chàng  (truyện / tuỳ bút) 
... Những tình cảm của nàng tràn ngập nàng, trào ra khỏi đôi mắt nàng và mũi và miệng và những đầu ngón tay và đôi khi rịn ra từ những kẽ ngón chân nếu nàng không mang giày để giữ chúng bên trong. Nàng nhét những tình cảm của nàng cho chàng đầy ngăn chứa đồ trong xe hơi, cũng như đầy cả hộp đựng găng tay... [Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn] (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018