Cixous, Hélène
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Những ghi chép  (thơ) 
Hélène Cixous (1937) là một nhà văn, nhà thơ, kịch tác gia, triết gia, nhà phê bình văn học và nhà tranh đấu cho nữ quyền nổi tiếng của Pháp và của cả thế giới. “Những ghi chép” là những gì bà nhặt từ các thứ nghe được trong gia đình, những chữ, những câu có khi buồn cười, những gì nghe thấy trên xe lửa, trong bệnh xá, những thứ xảy ra trong đời sống, cả trong những giấc mơ, còn tươi... [Bản dịch và lời giới thiệu của Hoàng Ngọc Biên]


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018