Heaney, Seamus
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Từ nước cộng hoà lương tâm  (thơ) 
Nơi đó sương mù là điềm gở nhưng sấm chớp / báo hiệu điều lành cho mọi người và các cha mẹ treo / trẻ sơ sinh quấn tã trên cây trong những cơn dông. // Muối là chất khoáng quý hiếm của họ. Và vỏ ốc / được áp lên tai trong giờ sinh nở và trong đám ma. / Nền của mọi loại mực và chất màu là nước biển... [Bản dịch của Lê Đình Nhất-Lang]

Bốn bài thơ từ tập DOOR INTO THE DARK (1969)  (thơ) 
Bốn bài thơ “The Forge,” “Requiem for the Croppies,” “The Peninsula,” và “Bogland” của Seamus Heaney (1939~) — nhà thơ Ái-nhĩ-lan đương đại, người được trao Giải Thưởng Nobel Văn Chương năm 1999. [Bản dịch của Lê Đình Nhất-Lang]

Ðào | Cái chết của một nhà tự nhiên học | Mạch nước riêng tư  (thơ) 
Ba bài thơ của Seamus Heaney (1939~) — nhà thơ Ái-nhĩ-lan đương đại, người được trao Giải Thưởng Nobel Văn Chương năm 1999. [Bản dịch của Lê Đình Nhất-Lang]


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018