Phạm Thế Định
tiểu sử &  tác phẩm 

Thường cộng tác trên báo Văn học Nghệ thuật trên Internet. Hiện sống tại Melbourne

tác phẩm

Viết và đọc trên Internet  (tiểu luận / nhận định) 
Cả năm 1989, có khoảng 12 triệu mẩu tin lưu hành trên mạng lưới thông tin toàn cầu Internet (dịch tắt là liên mạng). Đến năm 1992, chỉ riêng vào tháng cuối năm, đã có 25 tỉ mẩu tin được cho đi trên liên mạng. (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018