Takarabe Toriko
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Con chó tu từ | Nói về ngựa  (thơ) 
Hai bài thơ của Takarabe Toriko (1933~) — nhà thơ Nhật-bản đương đại. Từ cuối miền đất hoang một ngọn gió chạy về phía tôi như một con chó hoang. / Tôi đã viết, và đã nghĩ rằng có điều gì tôi không thích trong nhóm chữ "như một con chó hoang". / Chắc hẳn bởi vì nó là một trợ ngữ vô dụng... | Một người đàn bà đang ăn cơm lúa mạch ở cuối làng / cũng nói về ngựa. / Một đứa bé thích nước trái cây có màu cũng nói về ngựa. / Xa xa, trong một cái ao, / một người đàn ông đang ôm một tảng đá trong hai cánh tay không ngừng nói về ngựa. / Hãy lắng nghe tôi nói về ngựa... [Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn]


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018