Trúc Thông
tiểu sử &  tác phẩm 

Quê quán Hà Nam, nơi sinh Hà Nội. Hội viên Hội Nhà Văn Việt Nam.

tác phẩm

cuối thánh đường | người bán than tổ ong  (thơ) 
gù, thấp / em nép vai vào cột / phía khuất đèn / và người chống nạng xạm phong trần / bà mẹ già cô đơn kém mắt... / tự sắp / sau hàng ghế cuối cùng... | choãi người đẩy xe thồ dọc phố / đầy ụ than tổ ong / người đàn bà dáng đàn ông / nhô quá nửa đời sang thế kỷ 21...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018