Goyen, William
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Người thuê nhà sau vườn  (truyện / tuỳ bút) 
... Trong ngôi vườn một khu nhà rộng theo kiểu cổ Ông Stevens kiếm được đúng cái chỗ ở mà ông muốn có. Đấy là một căn nhà búp bê xây theo kiểu xưa với một phòng con, một cửa vòm bé tí xíu có hai cột trụ, và một bực thềm nhỏ... [Bản dịch của nhà văn Hoàng Ngọc Biên] (...)

Cầu nhạc, sông cát  (truyện / tuỳ bút) 
Bạn có nhớ chiếc cầu chúng ta vẫn đi qua bờ bên kia sông để đến Riverside? Và nếu bạn nhìn tới tận đàng kia nữa bạn thấy cái cầu cạn có đường xe lửa đi qua? Cái cầu cao và hẹp? Ấy đó là nơi ông ta nhảy xuống... [Bản dịch của nhà văn Hoàng Ngọc Biên] (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018