Phạm Ngọc Lương
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Nhịp điệu năm phút  (truyện / tuỳ bút) 
... Năm phút là một khoảng thời gian. Năm phút quá dài để chờ câu trả lời, quá ngắn để quyết định. Với tôi năm phút là điều thiêng. Sau năm phút vật lộn, tôi đầm nước mắt run sợ, ngằn ngặt từ chối, anh im lặng nằm xuống trở mình cùng kim đồng hồ... (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018