Jaccottet, Philippe
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Thư ngày hai mươi sáu tháng Sáu | Tôi bước đi | Sức nặng của đá | Thơ đêm | Trắng đêm lễ tang  (thơ) 
Năm bài thơ "Lettre du 26 juin", "Je marche", "Poids de pierres", "Poésie du soir" và "La veillée funèbre" của Philippe Jaccottet (1925~) — một trong những nhà thơ hàng đầu của Thụy-sĩ — lần đầu tiên được giới thiệu đến bạn đọc Tiền vệ qua bản dịch của nhà thơ Hoàng Ngọc Biên.


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018