Toledo, Natalia
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Nhà của Olga  (thơ) 
Những cuộn chỉ lúc lắc / trú dưới hiên của tuổi thơ tôi. / Những cây kim gỗ / xuyên qua vải bông mập mờ của thuở ấy. // Một người đàn bà bất khuất, / mụ thêu nhung đen của chờ đợi. / Từ tay mụ / nảy sinh một nắm hình... [Bản dịch của nhà thơ Đinh Linh]

Đền thờ | Na Victorica Litru | Zenaida | Ma nhảm nhí  (thơ) 
Bốn bài thơ với ngôn ngữ và hình tượng rất lạ của Natalia Toledo (1967~) — nhà thơ đương đại Mexico. [Bản dịch của nhà thơ Đinh Linh]


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018