Kadaré, Ismaïl
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Sẽ tới thời | Buổi chiều cuối cùng | Con đường mưa | Nỗi sầu em | Kinh cầu hồn cho Maïakowski  (thơ) 
Năm bài thơ của Ismaïl Kadaré (1936~) — nhà văn và nhà thơ lừng danh của An-ba-ni, hiện cư ngụ tại Paris, nơi ông tỵ nạn chính trị. [Bản dịch của nhà thơ Diễm Châu]


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018