Mang Khắc [Mang Ke]
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Đất đông giá | Hoàng hôn | Trên tuyết xanh | Không hiện hữu | Giấc mơ êm dịu là yên nghỉ đời đời  (thơ) 
Năm bài thơ của Mang Khắc (1950~) — nhà thơ đương đại của Trung quốc lục địa và một trong những khuôn mặt nổi tiếng thuộc nhóm "Mông Lung Thi". [Bản dịch của nhà thơ Diễm Châu]


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018