Thư Đình
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Tiếng kêu của một thế hệ | Bức tường | Gặp gỡ trên lối mòn cũ  (thơ) 
Ba bài thơ của Thư Đình (1952~) — nhà thơ đương đại của Trung quốc lục địa và một trong những khuôn mặt nổi tiếng thuộc nhóm "Mông Lung Thi". [Bản dịch của nhà thơ Diễm Châu]


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018