Hawkins, Tom
tiểu sử &  tác phẩm 

Tom Hawkins sống tại Raleigh, North Carolina. Ông theo học bậc cử nhân tại University of Illinois và University of Missouri. Sau 4 năm phục vụ trong Hải Quân Hoa Kỳ, ông trở lại University of North Carolina và hoàn tất bằng Thạc sĩ Văn Chương. Hawkins chuyên viết truyện ngắn. Nhiều tác phẩm của ông đã được in trong những tuyển tập như: Norton Anthology of Contemporary Fiction, ed. R. V. Cassill (New York: W.W. Norton & Co., 1987); Flash Fiction, ed. James Thomas, Denise Thomas & Tom Hazuka (New York: W.W. Norton & Co., 1992); và This Is Where We Live, ed. Michael McFee, (North Carolina: University of North Carolina Press, 2000). Năm 1989, tập truyện Paper Crown của ông được Book Mark Press của University of Missouri-Kansas City xuất bản, và đã được đánh giá cao.

tác phẩm

Đêm tân hôn  (truyện / tuỳ bút) 
Tôi đã làm việc tại sạp báo bên cạnh trạm xe buýt này từ năm một ngàn chín trăm năm mươi ba cho đến nay, và vẫn luôn luôn chờ đợi một cô gái hợp ý đến với tôi... [Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn] (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018