Wernisch, Ivan
tiểu sử &  tác phẩm 

IVAN WERNISCH sinh năm 1942 tại Praha. Được nhìn nhận ngay từ hồi khởi nghiệp của ông, vào năm 1961, như môt nhà thơ quan trọng, Wernisch đã xuất bản năm thi tập tính đến năm 1970. Trong thời kỳ “bình thường hóa”, bị cấm xuất bản và mất việc (nhà báo). Phải kiếm cách sinh nhai bằng những nghề rất khác nhau, dịch các nhà thơ tiếng La-tinh, tiếng Đức và Nga và, dưới bút hiệu Václav Rozehnal, đã xuất bản sáu tập sách theo lối samizdat. Sau 1989, ông cộng tác với báo Literárni noviny và cho in những bài thơ, những câu cách ngôn, những bài văn xuôi trào phúng, những đoản kịch một hồi và một tuyển tập trong đó có mặt gần tám trăm nhà thơ Tiệp từ 1850 đến 1940 – “những nhà thơ bị quên lãng, lơ là hay bi coi khinh”.

tác phẩm

Bốn bài thơ  (thơ) 
Bốn bài thơ của Ivan Wernisch (1942~) — một trong những nhà thơ quan trọng của văn chương Tiệp đương đại — lần đầu tiên đến với độc giả Tiền Vệ qua bản dịch của nhà thơ Diễm Châu.


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018