Appel, Karel
tiểu sử &  tác phẩm 

KAREL APPEL (1921~), nghệ sĩ tạo hình của Hoà Lan, thành viên của Nederlandse Experimentele Groep và là một trong những người sáng lập nhóm COBRA, gây ảnh hưởng lớn đến mỹ thuật Scandinavia. Tranh của ông đã đoạt nhiều giải thưởng quan trọng và được triển lãm tại rất nhiều phòng trưng bày và viện bảo tàng nổi danh trên thế giới.

tác phẩm

Dầu vẽ của tôi giống như một chiếc tên lửa  (nhận định mỹ thuật) 
Vẽ, như niềm đam mê, là một cảm xúc đầy sự thật, phát ra một âm thanh sinh động như tiếng gầm từ lồng ngực con sư tử... [Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn] (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018