Thổ dân Úc châu
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Bốn bài ca-thi tình dục từ "Trường Ca Đảo Goulburn"  (thơ) 
Họ luôn luôn ở đó, ngồi trong những túp lều như tổ chim ó biển, với dòng máu chảy... / Chảy xuống từ tử cung linh thiêng của cô gái trẻ... / Những cô gái trẻ linh thiêng từ các bộ tộc phía tây, những bộ tộc từ Sông Woolen: / Máu, chảy như dòng nước... (Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018