Berrigan, Ted
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Hỡi con người của tương lai  (thơ) 
Hỡi con người của tương lai / khi các bạn đang đọc những bài thơ này, hãy nhớ rằng / không phải các bạn đã viết chúng, / mà tôi đã viết. [Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn].


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018