Stein, Gertrude
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Mười đoản thi  (thơ) 
Mười đoản thi của Gertrude Stein (1874-1946) — một khuôn mặt văn chương tiền vệ kiệt xuất của Hoa Kỳ. Bản dịch của nhà thơ Nguyễn Đăng Thường.

Chung khúc  (thơ) 
Bài thơ "Concluding Aria" của Gertrude Stein (1874-1946) — một khuôn mặt văn chương tiền vệ kiệt xuất của Hoa Kỳ. Bài thơ này chính là ca từ của khúc Aria cuối cùng trong vở nhạc kịch The Mother of Us All (Người mẹ của tất cả chúng ta), tác phẩm cuối cùng của Gertrude Stein, diễn tả cuộc đời phi thường của Susan B. Anthony (1820-1906), nhà tranh đấu cho nữ quyền. [Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn]


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018