Khuyến
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Ờ, tại sao hỏi?  (thơ) 
Tại sao đôi mắt này có thể / khiến chúng ta cười, / trước bữa ăn của chủ nghĩa thực dụng / trong quán bar phòng đợi sân bay / nó ở trên khuôn mặt đứa nhỏ / đứng nhìn hoài mẩu bánh rơi xuống đất...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018