Ðức Thuần
tiểu sử &  tác phẩm 

Nhà thơ, hiện đang sống tại Mỹ

tác phẩm

Văn học hypertext: phác hoạ về một thể loại văn học mới  (tiểu luận / nhận định) 
Trong cuốn Hyper/Text/Theory xuất bản năm 1994, George Landow định nghĩa hypertex là “một kỹ thuật thông tin bao gồm nhiều khối chữ, hay từ vựng, và những nối kết điện tử ráp chúng lại” (Landow, 1). Thật vậy, ở một hai thập niên cuối cùng của thế kỷ 20, nhân loại có thể nói là đã bắt đầu bước vào một kỷ nguyên mới: kỷ nguyên thông tin. (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018