Tống Hiểu Hiền
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

"Mở miệng" | Gái mù | 1958 | Một cuộc đời | Những vết bầm | Đồng hồ báo thức | Sự khoái khẩu khổng lồ | Tình yêu | Chúa | Vào buổi sáng, chiến tranh bùng nổ | Cáo thị | Hạnh phúc | Ánh sáng mượn  (thơ) 
Mười ba bài thơ của Tống Hiểu Hiền — nhà thơ Trung quốc đương đại — lần đầu tiên được giới thiệu đến độc giả Tiền Vệ qua bản dịch của nhà thơ Diễm Châu.


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018