Lý Thăng Long
tiểu sử &  tác phẩm 

Nhà thơ, hiện sống ở Houston, Texas, Hoa Kỳ.
Có thơ đăng trên Tạp Chí Thơ, và trang liên mạng Thơ Tân Hình Thức dưới bút hiệu khác.

tác phẩm

Để giết một nhà thơ  (thơ) 
... sau màn đánh đập là nạn nhân "được quấn bông vào 2 tay, tẩm dầu rồi châm lửa đốt. Nạn nhân co quắm người lên, tiếng rên la lúc đầu lớn rồi nhỏ dần, nhỏ dần, máu mũi, máu miệng rỉ ra, sau cùng hết cựa quậy vì hầu như đã tắt thở"...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018