Orlovsky, Peter
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Ráng hết sức đi loanh quanh Paris | Người 4-C | Có người thích tôi khi tôi mười hai tuổi  (thơ) 
Gregory & tôi Say Cần sa — / với 2 ả gái già 3 chục tuổi trong phòng / chúng tôi — bạn gái già của R. Creellys / mấy ả có phải là Gián điệp Nga?... | Cười & tôi đến rạp chiếu bóng xem Người 4-C / ngồi trên bao lơn một ông già đang chết / 2 hay 3 tên cớm mang ông ra đi ngang trước mắt chúng tôi... | Khi tôi còn là một cậy bé trong trại hè, / khoảng mười 3 & một đêm nọ tôi đang nằm ngủ / trên giường trong căn nhà nhỏ với mười thằng bé, / thì một trong mấy anh uỷ viên trại bước vào... [Bản dịch Hoàng Ngọc Biên]

Bày đầu  (thơ) 
Bài thơ của Peter Orlovsky (1933~) — một trong những khuôn mặt quan trọng của dòng thơ "beat" — lần đầu tiên đến với bạn đọc Tiền Vệ qua bản dịch của nhà thơ Hoàng Ngọc Biên.


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018