Wat, Aleksander
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Chùm thơ  (thơ) 
Aleksander Wat (1900-1967) — gương mặt hàng đầu trong phong trào tiền phong ở Ba Lan giữa Thế chiến I và Thế chiến II — lần đầu tiên đến với độc giả Tiền Vệ qua bốn bài thơ do nhà thơ Hoàng Ngọc Biên dịch và giới thiệu.


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018