Ebony, Noël X.
tiểu sử &  tác phẩm 

NOËL X. EBONY (Côte-d'Ivoire). 1950-1986. Nhà báo. Chủ biên nguyệt san Africa international. Mất vì tai nạn. Để lại hai tập thơ: Déjà vu (Ouskokata, Paris, 1983) và Quelque part (NEA, Abidjan, 1988).

tác phẩm

Tôi là ai  (thơ) 
Tôi là ai / tôi là ai / tôi là đen là trắng là vàng / trong suốt / tôi là / kẻ sinh ra giữa ngã tư của các thế kỷ / kẻ lãnh nhận lịch sử ngay giữa trái tim / kẻ giãn khát ở nguồn suối tạp văn / kẻ rên xiết vì những chấn động của hành tinh / kẻ đã đính hôn với đường kinh tuyến của Greenwich...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018