Maj, Bronislaw
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Chùm thơ [II]  (thơ) 
Nhà thơ Ba Lan đương đại Bronislaw Maj (1953~) lần đầu tiên đến độc giả Tiền Vệ qua một chùm thơ do nhà thơ Hoàng Ngọc Biên chọn và dịch. Chùm thơ được đăng thành hai kỳ liên tục. Kỳ II gồm 5 bài.

Chùm thơ [I]  (thơ) 
Nhà thơ Ba Lan đương đại Bronislaw Maj (1953~) lần đầu tiên đến độc giả Tiền Vệ qua một chùm thơ do nhà thơ Hoàng Ngọc Biên chọn và dịch. Chùm thơ được đăng thành hai kỳ liên tục. Kỳ I gồm 6 bài.


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018